Bài đăng

Khóa đào tạo - Kỹ năng giải quyết xung đột

Hình ảnh
    KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT Conflict Resolving Skills GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO Thực tế mà nói, xung đột là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống và công việc. Nhiều nhà quản trị doanh nghiệp ngày nay đang phải đối mặt với những xung đột phức tạp, khó khăn tại nơi làm việc. Vấn đề đặt ra ở đây là, nhà quản trị không thể né tránh mà cần có kỹ năng giải quyết các   xung đột nảy sinh ở nơi làm việc. Với chương trình đào tạo “ Kỹ năng giải quyết xung đột ”, người học sẽ được trang bị các kiến thức cốt lõi và rèn luyện các kỹ năng cần thiết, để giải quyết ổn thỏa các xung đột thường gặp trong môi trường làm việc thực tế. Khóa đào tạo này góp phần nâng cao năng lực quản trị cho các nhà quản trị doanh nghiệp tại VN. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, người học sẽ:       -       Nhận diện được các loại xung đột thường nảy sinh trong môi trường làm việc -       Thấu hiểu các nguyên nhân gây ra xung đột t